Wednesday, July 3, 2013
Hadist Tentang Jumlah Nabi dan Rasul

Hadist Tentang Jumlah Nabi dan Rasul

Hadist Tentang Jumlah Nabi dan Rasul

Jumlah Nabi dan Rasul

Dalam Al Quran tidak dijelaskan dan diterangkan tentang Jumlah Nabi dan Rasul, namun didalam Hadist Riwayat Ahmad No. 21.257 Jumlah Nabi dan Rasul dipaparkan Oleh Rasulullah, Abu Dzarr pernah bertanya Kepada Rasulullah tentang Jumlah Nabi dan Rasul dan berikut adalah Hadist yang menjelaskan tentang Jumlah Nabi dan Rasul.

"Telah bercerita kepada kami Abu Mughirah telah bercerita kepada kami Mu'an bin Rifa'ah telah bercerita kepadaku 'Ali bin Yazid dari Al Qasim Abu 'Abdur Rahman dari Abu Umamah berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam duduk di masjid, mereka mengira wahyu turun pada beliau lalu mereka mengerumuni beliau hingga Abu Dzarr datang dan masuk kemudian duduk didekat Rasulullah ShallallahuAalaihiWasallam. Nabi Shallallahu'alaihiWasallam menghampiri mereka dan bersabda; "Hai Abu Dzarr! Apa kau sudah shalat hari ini?" Ia menjawab; Belum. Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Berdiri lalu shalatlah." Seusai shalat empat rakaat dhuha, Abu Dzarr mengampiri beliau. Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Hai Abu Dzarr! Berlindunglah dari setan-setan jin dan manusia." Ia berkata; Hai nabi Allah, apa ada setan manusia? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Ya, setan-setan manusia dan jin saling membisikkan kata-kata yang dihiasi satu sama lain. Ucapkan; Laa haula wa laa quwwata illa billaah." Ia berkata; Saya pun mengucapkan; Laa haula wa laa quwwata illa billaah. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam diam padaku lalu aku memperlambat ucapan beliau lalu aku berkata; Wahai Nabi Allah! Dulu kami adalah orang-orang jahiliyah dan para penyembah berhala, lalu Allah mengutus Tuan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Menurut Tuan, apakah shalat itu? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Kebaikan yang ada ditempatnya, siapa yang mau mempersedikit dipersilahkan dan yang mau memperbanyak dipersilahkan." Ia berkata; Saya berkata; Wahai Nabi Allah! Menurut Tuan, apakah sedekah itu? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Ia adalah amal yang terus dilipatgandakan dan disisi Allah terus bertambah." Ia berkata; Saya berkata; Wahai Nabi Allah! Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Sedekah sembunyi-sembunyi untuk fakir dan jerih payah dari yang rejeki yang terbatas." Ia berkata; Wahai Nabi Allah! Wahyu apa yang paling agung yang turun pada Tuan? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, ayat kursi." Ia berkata; Saya berkata; Wahai Nabi Allah! Budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya." Ia berkata; Saya berkata; Wahai Nabi Allah! Siapakah nabi pertama? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Adam Alaihissalam." Ia berkata; Saya berkata; Wahai Nabi Allah! Apakah Adam seorang nabi? Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Ya, nabi yang diajak bicara, diciptakan Allah dengan tanganNya kemudian ditiupkan ruhNya lalu berfirman padanya; Hai Adam! Majulah." Ia berkata; Wahai Nabi Allah! Berapa jumlah para nabi?Rasulullah Shallallahu'alaihiWasallam bersabda; "Seratus duapuluh empat ribu, rasul berjumlah tigaratus limabelas, sangat banyak." (HR. Ahmad No. 21.257)

Meskipun yang diwajibkan untuk diyakini didalam Al Quran hanya 25 Nabi, namun untuk lebih baiknya kita mengetahui jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul yang sesuai dengan Hadist di atas, Banyaknya Nabi dan rasul seperti yang tercantum di atas sebagian besar di utus di kawasan Timur Tengah meski tidak menutup kemungkinan bahwa ada pula nabi dan Rasul yang ditempatkan di belahan dunia yang lain. Wallahu Alam

Post Note :

Ada hadist yang ditampilkan di Wikipedia yang kemungkinan besar tidak benar siapa yang meriwayatkannya, dalam wikipedia Jumlah Nabi dan Rasul diriwayatkan oleh Tarmidzi, namun dalam pencarian tentang hadist tersebut, penulis tidak menemukan hadist tersebut dalam kitab riwayat Tarmidzi, melainkan ditemukan di Kitab Riwayat Ahmad, untuk lebih jelasnya silahkan cek di Ensiklopedia 9 Imam (Online).

©2013 Copyright Ciniki Ronk A. ILLank Written By. A. ILLank
Read More...
 
TOP